SONOTERÀPIA
PERSONALITZADA


A
questes bones freqüències es reben com un massatge vibracional que ens relaxa tan el cos com la ment i ens porta a un magnífic nivell de relaxació on experimentem els tan necessaris Equilibri i Pau interior.
A nivell terapèutic aquest tipus de freqüències son beneficioses tan pel nostre estat general tan físic com mental.
L’aplicació d’aquesta teràpia es realitza mitjançant massatge-cranial que juntament amb la freqüència vibratòria adequada, aconsegueixen una millora important en el nostre estat general . 
      

SONY DSC